Bearbeiding av materialer - BøMek

Bearbeiding

Alle typer materialer trenger bearbeiding. Vi utfører bearbeiding av tynnplater. Vi sliper i egen slipemaskin, freser hjørner og kanter. Gjenger og setter på forskjellige type klinkemuttere m.m.

Vi har også eget glassblåseranlegg.

 

Adresse

Kontakt

Følg oss